گروه تروریستی تکفیری داعش روز جمعه ۵ نفر از شهروندان عراقی از جمله یک زن را به طرز هولناکی به قتل رساند.


 

این گروه تروریستی در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده اعلام کرده دو مرد را به اتهام ارتکاب عمل لواط از بالای یک ساختمان بلند به پایین پرتاب کرده است.
تروریست‌های داعش این دو نفر را با چشم‌ها و دست‌های بسته به بالای یک ساختمان چند طبقه برده و درحالی‌که جمعیت زیادی در پایین ساختمان این صحنه وحشتناک را نظاره می‌کنند، آنان را از بالا به پایین پرتاب کردند.
در تصاویر منتشر شده، دو شهروند عراقی بر بالای ساختمانی بلند برده شده و پس از قرائت حکم به پایین پرتاب می‌شوند و در دم جان خود را از دست می‌دهند.
مزدوران داعش درحالی این دو فرد را به اتهام این جنایت به قتل رساندند که خود اعضای این گروه براساس فتوای مفتیان وهابی این عمل شنیع را انجام می‌دهند.
جلادان داعش امروز همچنین دو فرد دیگر را به اتهام سرقت اموال مردم و ایجاد رعب و وحشت در دل‌های مردم نینوا به مجازات مرگ محکوم کرده و به صلیب کشیدند.

بقیه در ادامه مطلب

گروه تروریستی داعش هر هفته افرادی را به اتهام سرقت اعدام می‌کند و این کار برای آن‌ها به یک عادت تبدیل شده است. چراکه برای ترساندن مردم مناطق تحت سیطره خود و محکم‌کردن پایه‌های حکومت این جنایت را بهتر از هر کار دیگری می‌داند.
آخرین جنایتی که جلادان داعش امروز مرتکب شدند سنگسار یک زن جوان به اتهام زنا بود که به طرز وحشتناکی توسط عناصر تروریستی داعش سنگباران شد.
تکفیری‌های داعش بدون درنظر گرفتن قوانین شرعی و اسلامی با احکام صوری و اتهامات واهی مردان و زنان جوان مناطقی که در آن حضور دارند را به بد‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رسانند. مشخص است که رعایت نکردن حد و حدودهای تعیین شده تنها به منظور تخریب چهره اسلام صورت می‌گیرد.

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام 5 شهروند عراقی به اتهام های مختلف

ادامه جنایات داعش در عراق / اعدام ۵ شهروند عراقی به اتهام های مختلف