داشتم بازی میکردم یکدفعه حواسم رفت به یک مامور FBI داخل بازی که در جا سه تا قهقهه زدم!

این عکس ها رو به دوستاتون هم بفرستین!!!!!

خیلی جالبه واقعی واقعی!!!!

فتوشاپم نکردمش !!!! خیالت راحت!!!!!!

این عکس رو فک کنم مامور FBI همونجا از ترس خشکش زده!!!!!

گفته غلط کردم!!!! تسلیمم بابا!!!!

یا این یکی............ 

فک کنم تروریست ها کلا گیج بودن!!!!!!!

تو رو خدا نگاه کنین اصلا اسلحه نداره................

و یا این..................