عصمت‌الملوک دختر دوست محمدخان معیرالممالک و نوه ناصرالدین شاه قاجار در میان خویشان عکسی ویژه از خود به یادگار می گذارند.

 

ژست خنده دار زنان قاجار برای عکس گرفتن

 

عکس به این جالبی گذاشتم!! نامردی اگه نظر ندی....!!