اینترنت رایگان با 700 ماهواره

شکستن رکورد سرعت اینترنت با 200 ترابایت در ثانیه!