در این فیلم کهحتی خودم هم از دیدنش به گریه افتادم دختر بچه سوریه ای هستش که توسط داعش در یک استخر غرق میشه و لحظات سختی براش ایجاد میشه.

در موقع غرق شدن هم داعشی ها پشت سر میخندند و میخندند !!!!!


لطفا روی  تصویر زیر کلیک کنید.