افسران - فاصله 30 متری ترکیه و داعش + عکس

 

فاصله پایگاه گروه تروریستی داعش با مرز ترکیه به 30 متر رسیده است!!!!!!