یک چند وقتی هست که یک مساله ای ذهن منو درگیر خودش کرده..............یک چند وقتی هست که برنامه ریزی میکنم اما فرصت نمیکنم که برم آموزش و پرورش و تمام پول هایی رو که پنجشنبه ها به مدرسه رفتم از کلاس (اول, دوم, سوم, "اصلا هر چقدر") باشه  رو پس بگیرم!!!!!!!!!!