در این کلیپ میبینید که مدافعان حرم چگونه یک داعشی را دستگیر و سریعا بمب او را خونسا میکنند.

خدا خیرشان بدهد.

تماشای فیلم